MİSYONumuz

Hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, adaletin temini amacıyla, hukuka uyan bir idare sağlanması için hukuk danışmanlığını yaparak, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin hızlı ve etkili bir biçimde elde edilmesini ve son tahlilde kamu yararını sağlamaktır.

VİZYONumuz

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete ve evrensel normlara uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır.