•Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının usulü dairesinde yürütülmesini temin ve takip etmek,

•Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının evraklarının düzenli olarak tutulmasını temin etmek,

•Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,

•Rektörlük dışındaki yükseköğretim kurumlarının açtıkları disiplin soruşturmalarında verilen cezalara karşı yapılan itirazlarla ilgili olarak itiraz mercilerinin karar sürecine yardımcı olacak denetim ve değerlendirmeleri yapmak,

Personel Disiplin Soruşturmaları Kullanılacak Doküman Örnekleri:

2547 Sayılı Kanunun “Disiplin ve Ceza İşleri” Hakkındaki Hükümleri:

Ceza Soruşturmaları Kullanılacak Doküman Örnekleri:

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği:

Öğrenci disiplin Soruşturmaları Kullanılacak Doküman Örnekleri: